De Inspectie van het Onderwijs heeft de Staat van het Onderwijs 2022 gepresenteerd

Iets terugdoen

De Inspectie van het Onderwijs heeft de Staat van het Onderwijs 2022 gepresenteerd, een jaarlijks rapport waarin wordt beschreven hoe het Nederlandse onderwijs ervoor staat en welke belangrijke ontwikkelingen te zien zijn. 

De belangrijkste punten uit het rapport:

1. Focus om de basisvaardigheden op orde te krijgen. Taal, rekenen en burgerschap moet structureel omhoog getrokken worden.

2. Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

3. Er moet doelgericht geprofessionaliseerd worden.


De taal is belangrijk

Het is nog steeds niet vanzelfsprekend dat leerlingen en studenten met dezelfde vaardigheden maar met een verschillende achtergrond dezelfde kansen krijgen. Schoolloopbanen van leerlingen en studenten met extra ondersteuningsbehoeften verlopen minder voorspoedig.

Als scholen, gemeenten en bijlesinstituten hun verantwoordelijkheid nemen dan kunnen vluchtelingen gedurende de zomervakantie goed voorbereid worden op het komende schooljaar.

Yildirim legt uit dat de zomervakantie een mooie gelegenheid is om de gevluchte kinderen goed voor te bereiden op naar school gaan in Nederland. Hij hoopt dat zich extra docenten melden om deze lessen op zich te nemen zodat zo veel mogelijk kinderen uit Oekraïne zo snel mogelijk Nederlands leren. De krachten bundelen is nu belangrijk, benadrukt Nedop.

Foto: © Gea Pekkeriet

Groot netwerk

NEDOP beschikt over een netwerk met online platforms, bijlesinstituten, materiaal ontwikkelaars en docenten die op zoek zijn naar een detacheringsbaan.   Er staan altijd 120+ professionals voor u klaar om u te ondersteunen.

Betrouwbare partner

Betrouwbare partner voor zowel vakdocenten als onderwijsinstellingen.

Innovatie

Wij bieden maatwerk en focussen ons op passende oplossingen in het onderwijs.

In het kort

Op het gebied van kansengelijkheid werd het volgende geconcludeerd: “De beste bijdrage die het onderwijs kan leveren aan het taaie vraagstuk van kansenongelijkheid is ervoor te zorgen dat alle leerlingen voldoende toegerust de maatschappij instappen.

Daarvoor zijn reken-, taal- en burgerschapscompetenties essentieel. Onvoldoende toerusting op deze punten veroorzaakt niet alleen persoonlijk leed in iemands leven, de optelsom ervan is een groeiende groep Nederlanders die niet mee kan doen, zich buitengesloten voelt of het eigen leven moeilijk op orde krijgt. Dat veroorzaakt ook veel schade voor de kwaliteit van onze samenleving – we zijn daar nu al dagelijks getuige van. Voldoende toerusting bieden, dat is de kernfunctie van het onderwijs. En daar heeft ook de inspectie een rol bij te nemen.”

Als grootste bijlesinstituut in Den Haag zijn wij trots dat we de afgelopen jaren de urgentie van kansengelijkheid hebben weten te vergroten. Nu is het tijd om door te pakken en de komende jaren te investeren in interventies om kansengelijkheid te vergroten.

Het hele rapport is te lezen via:
https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2022/04/13/de-staat-van-het-onderwijs-2022

Stichting NEDOP is een overkoepelende organisatie voor een aantal organisaties dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen van innovatieve leermiddelen voor het onderwijs. De organisaties zijn gevestigd door heel Nederland.

Contactgegevens

Heeft u vragen of wilt u advies?
Neem dan gerust contact met ons op.

Laan van Zuid Hoorn 70,
2289 DE Rijswijk