GOED ONDERWIJS VOOR IEDER KIND

Goed onderwijs

Goed onderwijs is géén privilege, maar een recht. Een pandemie zou daar geen verschil in moeten maken. Met dit recht op goed onderwijs in het achterhoofd, heeft de overheid diverse subsidieregelingen beschikbaar gesteld voor het schooljaar van 2020/2021 en 2021/2022, om leerlingen te ondersteunen bij het wegwerken en voorkomen van leerachterstanden.
Het gaat hierbij om leerlingen uit zowel het basis- als het voorgezet onderwijs. Het streven is daarbij geweest om passende onderwijsondersteuning te bieden, wat heeft geleid tot een breed scala aan onderwijskundige interventies: de menukaart. De overheid biedt hier met name een financiële basis voor scholen om ervoor te zorgen dat hun leerlingen de achterstanden kunnen wegwerken. Scholen met veel leerlingen met een hoog risico op achterstanden, krijgen extra middelen en ondersteuning.

Voor het schooljaar 2021/2022 is nu de inschatting dat voor de ondersteuning van scholen voor de inzet van gekozen interventies een bedrag van 700 euro per leerling beschikbaar is voor leerlingen in het Primair en Voortgezet Onderwijs. Dit is een indicatie.


Optimaal inzetten

Ondanks dat onderwijspersoneel zich optimaal inzet, is de capaciteit beperkt en is er behoefte aan extra ondersteuning. Nedop gelooft in het streven naar goed onderwijs voor ieder kind en hoopt in deze aanvullende behoefte te kunnen voorzien. Alleen als we als onderwijsorganisaties, ouders, leerlingen en scholen samenwerken, kunnen we goed onderwijs garanderen.

Het onderwijspersoneel moet weer de kans krijgen om echt les te geven en moet worden ontlast, zodat de focus kan worden verplaatst naar de ontwikkeling van kinderen, zonder daarbij gehinderd te worden door achterstanden die niets met het vermogen van de kinderen te maken heeft.

Groot netwerk

NEDOP beschikt over een netwerk met online platforms, bijlesinstituten, materiaal ontwikkelaars en docenten die op zoek zijn naar een detacheringsbaan.   Er staan altijd 120+ professionals voor u klaar om u te ondersteunen.

Betrouwbare partner

Betrouwbare partner voor zowel vakdocenten als onderwijsinstellingen.

Innovatie

Wij bieden maatwerk en focussen ons op passende oplossingen in het onderwijs.

In het kort

Bent u benieuwd naar hoe Nedopm in samenwerking met uw school, extra ondersteuning kan bieden via in kleine groepen? Zie meer informatie op:

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via 070-204 20 22

Stichting NEDOP is een overkoepelende organisatie voor een aantal organisaties dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen van innovatieve leermiddelen voor het onderwijs. De organisaties zijn gevestigd door heel Nederland.

Contactgegevens

Heeft u vragen of wilt u advies?
Neem dan gerust contact met ons op.

Laan van Zuid Hoorn 70,
2289 DE Rijswijk