“Ik begon in Scheveningen op vmbo-basis en haalde uiteindelijk mijn vmbo theoretische leerweg. Daarna mijn mbo- en hbo-diploma. Vervolgens werkte ik enkele jaren bij diverse organisaties, zoals het Nationaal Archief, waar ik in het kader van de 400-jarige bilaterale relatie tussen Nederland en Turkije een expositie ‘Prins en Pasja’ mocht coördineren en schreef ik over Turkse arbeidsmigratie in Nederland. Ook coördineerde ik een documentaire ‘Almanya Treni’ over de reis van Turkse migranten naar Nederland bij de staatstelevisie TRT. Ik ontdekte snel dat ik eigenlijk meer op het gebied van internationale betrekkingen wilde doen. Daarom heb ik later ook mijn master gedaan. Hoewel ik altijd de droom had om diplomaat te worden, ben ik uiteindelijk toch in het onderwijs beland.”

Murat was net elf jaar toen hij naar Nederland kwam. “Ik was altijd goed in rekenen, maar had enorm veel moeite met taal. Voor mijn Cito-score had ik mavo-havo gescoord. Later heb ik havo en vwo gedaan. Ik wist al op jonge leeftijd dat ik iets met techniek wilde, maar ik wist niet zeker welke opleiding. Ik besloot uiteindelijk naar een van de beste universiteiten, de TU Delft, te gaan. Zo begon ik aan een bacheloropleiding en ik voltooide uiteindelijk mijn master. Ondanks aanbiedingen om in verschillende landen te werken, besloot ik het onderwijs in te gaan.”

Sahin: “We waren actief in diverse wijken, zoals de Schilderswijk, Transvaal en Escamp, waar we jongeren begeleidden naar zelfstandigheid. Het einddoel was om jongeren te helpen bij het verkrijgen van een stabiele basis op verschillende leefdomeinen, net zoals in het gewone leven bij het opgroeien naar volwassenheid. De leefdomeinen waren support, school, werk en welzijn. De jongeren zagen ons als rolmodellen, en we vonden het fantastisch om hen te begeleiden. Ze kregen niet alleen hulp bij het regisseren van hun eigen leven, maar kregen ook een toekomstperspectief.

Portret foto 4 broers

Hoe zijn jullie in Den Haag begonnen met extra onderwijsondersteuning?

Murat: “In 2007 kwam een hoogopgeleide Turkse moeder naar me toe en ze zei: ‘Wat doen jullie toch fantastisch werk voor de jongeren. Ik vind het alleen wel jammer dat er in Den Haag weinig wordt georganiseerd op het gebied van onderwijs. Als hoogopgeleide moeder kan ik mijn kinderen wel naar muziekles en zwemles brengen, maar vanwege taalachterstand kan ik hen helaas niet thuis helpen met hun huiswerk en tentamenvragen. Zouden jullie op de lange termijn hier iets mee willen doen?’ Op verzoek van ouders zijn wij in 2008 met vijf leerlingen in een buurthuis begonnen. De lessen werden eerst alleen verzorgd door hbo- en wo-studenten, later hebben we er meer professionals bij betrokken. In 2014 heb ik stichting Finaal Educatie Centrum opgezet met als doel kansarme mensen en mensen met een migratieachtergrond in meerdere wijken te helpen.”

Sahin is in 2014 betrokken geraakt bij Finaal Educatie. “We hadden ruimtegebrek en konden niet meer dan 120 leerlingen/studenten helpen met extra onderwijsondersteuning. Om de toekomst van de organisatie te bepalen, heb ik een Raad van Advies opgezet. Vervolgens besloten we meer studenten te helpen. Zo hebben we in Den Haag diverse scholen benaderd om samen te werken. Gedurende de periode 2014- 2017 hebben we meer dan driehonderd leerlingen van het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs in verschillende wijken geholpen.”

Murat: “Om de scholieren betere diensten te kunnen verlenen, is in 2016 een commissie gestart gericht op het ontwikkelen van onderwijsmateriaal. Zo is Smartie van start gegaan om ook voor externen onderwijsmateriaal te ontwikkelen.”

Sahin: “In 2017 begon Excellent Academy en later ook Oxford Academy in Rijswijk, waar we vooral focussen op talentontwikkeling. In 2020 besloten we om ook landelijk leerlingen en studenten te steunen. Zo is het digitale leerplatform Mister Einstein opgezet. Dankzij de app kunnen studenten die vanuit een school zijn gemeld, waar ze ook zijn zeven dagen per week twaalf uur begeleiding krijgen. We hopen met de app het lerarentekort te verminderen, ouders gerust te stellen en studenten met alle vakken waar ze moeite mee hebben te ondersteunen.”

Afgelopen jaar zijn de broers met de Gelijke Kansen Alliantie van het ministerie van OCW een pilot gestart en hebben ze vijf scholen van het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo geholpen. “Dit doen we vanuit stichting Nedop die een totaaloplossing biedt in extra onderwijsondersteuning. Wij werken vanuit de filosofie dat ieder kind het recht heeft om het maximale uit zichzelf te halen, de eigen talenten te ontdekken en deze optimaal in te zetten voor een mooie toekomst. We zijn trots dat we vanuit de stichting inmiddels meer dan duizend kinderen begeleiden.”